.....   .....   .....
    Vi är ett sällskap grundat 1924 inom gamla Stockholms Spårvägar. Från början var sällskapet ett gevärsskyttesällskap, men omstrukturerades i början av 1990-talet till att bli ett pistolskyttesällskap.
Då var sällskapet en del av SL, Storstockholms Lokaltrafik. Under slutet av 1990-talet så  omstrukturerades SL och skyttesällskapet blev helt fristående.

Vi har fortfarande en stor del medlemmar från dagens aktörer inom lokaltrafiken i Stockholm, men vi
har också utökat vår medlemsskara utanför denna krets.
 
 
         
...   .....
Funktioner på hemsidan                                                                                              
Facebook för klubbens medlemmar
Kontroll av medlemskap/medlemskort

Medlemssidor

.....
         
     

Föreningen tillämpar i dagsläget endast medlemsrekrytering via rekommendation av medlem eller annan förening/organisation. Vi har trots det samlat lite information om medlemskap i skytteförening rent allmänt på följande sida.

Information om medlemskap i skytteförening

Det finns många föreningar som har öppet hus och "prova på" skyttedagar så det finns trots allt goda möjligheter att börja med skyttesport.